PREČU PIRKŠANAS UN PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

 1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, iegādājoties preces interneta veikalā.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus saskaņā ar likumā noteiktajām prasībām. Pircējs tiek informēts interneta veikala mājaslapā. Uz pircēja iepirkšanos veikalā attiecas noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma noformēšanas brīdī.

1.3. Tiesīgi iepirkties interneta veikalā ir:

1.3.1. rīcībspējīgas fiziskas personas, t.i., pilngadību sasniegušas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;

1.3.2. Nepilngadīgie vecumā no 14 līdz 18 gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja vien viņi patstāvīgi nerīkojas ar saviem ienākumiem;

1.3.3. juridiskas personas;

1.3.4. visu augstāk minēto personu pilnvarotie pārstāvji.

1.4. Apstiprinot noteikumus, Pārdevējs garantē, ka saskaņā ar 1.3. punktu Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā.

1.5 Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs interneta veikalā ir ievietojis izvēlētās preces iepirkumu grozā, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar Pārdevēja noteikumiem, nospiedis pogu “Apstiprināt pasūtījumu” (skat. 5. punktu “Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi“).

1.6. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek glabāts interneta veikalā.

 1. Personas datu aizsardzība.

2.1. Pircējs var pasūtīt preces interneta veikalā:

2.1.1 reģistrējoties šajā interneta veikalā – ievadot reģistrācijas anketā pieprasītos datus;

2.1.2 nereģistrējoties šajā interneta veikalā.

2.2. Pircējam pasūtot preces noteikumos paredzētajos veidos.

Pārdevēja nodrošinātajos attiecīgajos informācijas laukos jānorāda preces pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese (neaizmirstiet norādīt savu e-pasta adresi, pretējā gadījumā nesaņemsiet paziņojumus par pasūtījuma saņemšanu, pasūtījuma apstiprinājumu, nevarēsiet apmaksāt pasūtījumu).

2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka Pircēja personas dati, kas norādīti Noteikumu 2.2. punktā tiks apstrādāti pērkot preces un pakalpojumus tiešsaistē, pārdevēja veiktspējas analīzes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.4. Piekrītot, ka Pircēja personas dati tiks apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas nolūkā Pārdevēja veikalā, Pircējs piekrīt arī tam, ka Pircēja norādītais e-pasts informatīvajos ziņojumos, nepieciešams preču pasūtīšanai, būs izmantots, lai nosūtītu uz e-pasta adresi un tālruņa numuru ar pasūtījumu nepieciešamo informāciju.

2.5. Pircējs, reģistrējoties interneta veikalā un pasūtot preces, apņemas aizsargāt un nevienam neizpaust pieslēgšanās datus.

2.6. Dati par interneta veikala pircējiem un apmeklētājiem ir aizsargāti pret nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un pārveidošanu. Datu nesējs ir pilnībā aizsargāts no trešo pušu piekļuves. Šajā tīmekļa vietnē apstrādāto datu pārzinis ir UAB PROFESSIONAL GROUP, juridiskās personas reģistrācijas kods 302656020, juridiskā adrese Kalvarijų str. 62, Viļņa, tālr. (8-686) 26218.

2.7. Mēs uzraugām vietnes apmeklējumu ar statistikas programmas palīdzību un analizējam saņemto informāciju (apmeklētāju skaitu, no kurām lapām apmeklētājs tika novirzīts utt.). Statistiskā informācija tiek iegūta automātiski, apmeklējot mūsu vietni. Mēs izmantojam šo informāciju uzņēmuma iekšējai analīzei, produktu klāsta un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.

2.8. Mūsu vietnē mēs varam izmantot sīkdatnes, kas tiek nosūtītas apmeklētāja tīmekļa pārlūkprogrammai, kad apmeklētājs pirmo reizi apmeklē mūsu vietni, un tiek saglabātas datora cietajā diskā. Vēlāk sīkdatņu palīdzība atvieglo Jūsu datora (apmeklētāja) identificēšanu un piekļuvi informācijai mājaslapā. Apmeklētājs var mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai novērstu sīkfailu pieņemšanu, jo vairums pārlūkprogrammu parasti pieņem sīkfailus.

 1. Pircēja tiesības un pienākumi.

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā šajos Noteikumos un citās šī interneta veikala informācijas sadaļās noteiktajā kārtībā.

3.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no preču pārdošanas līguma ar veikalu, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, norādot atgriežamo preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar lauzt saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem (piemēram, kad tiek noslēgts līgums par higiēnas preču – gultas veļas pārdošanu; atgriešanas un maiņas īpatnībām Nepārtikas precēm ”(18. punkts).

3.3. Noteikumu 3.2. 1.punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja prece nav bojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies, kā arī tā nav lietota.

3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām norunāto cenu.

3.5 Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjauno.

3.6. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus. Ja Pircējs pazaudē pieslēgšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs pa sadaļā “Kontakti” norādītajiem saziņas līdzekļiem.

3.7. Pircējs, izmantojot veikalu, piekrīt šiem pirkšanas-pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

 1. Pārdevēja tiesības un pienākumi.

4.1. Pārdevējs apņemas radīt visus nosacījumus, lai Pircējs pareizi izmantotu interneta veikala sniegtos pakalpojumus.

4.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt Pārdevēja interneta veikala stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi interneta veikalam vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.

4.3. Pārdevējs apņemas respektēt Pircēja tiesības uz privātumu attiecībā uz Pircēja personisko informāciju, kas norādīta interneta veikala reģistrācijas veidlapā.

4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

4.5. Pārdevējam ir tiesības anulēt savu pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, ja Pircējs 3 (trīs) darba dienu laikā nesamaksā par preci.

4.6. Interneta veikalam ir tiesības visos gadījumos neslēgt pirkuma līgumu ar konkrētu Pircēju, kurš ir veicis pasūtījumu, tai skaitā, bet ne tikai gadījumos, kad Pircējs ir atteicies no pirkuma līguma un atgriezis preci 2 (divas) vai vairāk reižu pēdējo 12 mēnešu laikā.

4.7. Interneta veikalam ir tiesības atkāpties no noslēgtā pirkuma līguma, ja ir beigušies līgumā norādītie preču krājumi, kā arī ja līgumu ir noslēgusi persona, kurai nebija tiesību slēgt līgumu saskaņā ar šiem noteikumiem.

 1. Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi.

5.1. Interneta veikalā Pircējs var iegādāties visu diennakti, 7 dienas nedēļā.

5.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs nospiež pogu “Apstiprināt pasūtījumu”, un pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs to apstiprina – nosūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu.

5.3. Ja pircējs pamana kļūdu pasūtījumā vai vēlas atcelt pasūtījumu, viņam nekavējoties jāsazinās pa tālruni (8-686) 26218.

5.4. Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro, ieskaitot PVN. Interneta veikals patur tiesības mainīt preču cenas nodokļu likmju izmaiņu gadījumā.

5.5. Pircējs maksā par preci sekojošā veidā:

5.5.1. Apmaksa ar pārskaitījumu ir avansa maksājums, Pircējs, saņemot no mums priekšapmaksas kontu, veic maksājumu ar bankas pārskaitījumu uz norādīto uzņēmuma UAB PROFESSIONAL GROUP norēķinu kontu.

5.5.2. UAB “PROFESSIONAL GROUP” norēķinu konts:

AB Swedbank, A/S LT937300010162073257

5.5.3. Pircējs apņemas samaksāt par preci nekavējoties. Ja maksājums netiek saņemts 3 dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas, pasūtījums tiek atcelts.

5.6. Tikai pēc samaksas saņemšanas par preci sākas pasūtījuma apstrāde un preces piegādes termiņa skaitīšana.

 1. Preču piegāde.

6.1. Pircējs, pasūtījuma veikšanas brīdī izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preces piegādes vietu.

6.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs pats nevar pieņemt preces un preces tiek piegādātas norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preces piegādi nepareizai personai.

6.3. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers).

6.4. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie noteikumi ir provizoriski un neattiecas uz gadījumiem, kad vajadzīgās preces nav Pārdevēja noliktavā un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču iztrūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par piegādes noteikumiem.

6.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpumiem, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kas nav saistīti ar preču piegādes noteikumiem, kas pakļauti Pārdevēja kontrolei.

6.6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums ir piegādāts saburzītā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir nepasūtītas preces vai to nepareizā daudzumā, nepilnā komplektācijā.

6.7. Visos gadījumos, ja pircējs piegādes laikā pamana iepakojuma bojājumus, viņam ir jāizsaka komentārs par kurjera sniegto piegādes dokumentu vai jāsastāda atsevišķs bojājuma akts. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. To neievērošana atbrīvo Pārdevēju no atbildības pret Pircēju par jebkādiem preces bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav norādījis kurjera piegādes dokumentā.

 

 1. Preču kvalitāte, garantijas.

7.1. Sīkāka informācija par katru veikalā nopērkamo preci parasti ir norādīta katrai precei pievienotajā preces aprakstā.

7.2. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst faktiskajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.

7.3. Pārdevējs atsevišķiem preču veidiem sniedz kvalitātes garantiju uz noteiktu laiku, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.

7.4. Ja pārdevējs atsevišķiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, ir spēkā attiecīgās likumdošanas sniegtā garantija.

 

 1. Preču atgriešana un apmaiņa.

8.1. Pārdotās preces trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas preces nomainītas, atdotas saskaņā ar LR Ekonomikas ministra 2001. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 217 “Par priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu”, kas apstiprināti ar Mantu atgriešanas un apmaiņas noteikumiem, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar izbeigt saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem (kad ir pārdošanas līgums par higiēnas precēm; informāciju skatīt tīmekļa vietnes www.vältojucentras.lt/istatymas.php?id=1038 “Nepārtikas preču atgriešanas un apmaiņas īpatnības” 18. punktā). Visos gadījumos nauda par atgriezto preci tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas kontu.

8.2. Pircējs var atgriezt preci(-es) saskaņā ar Noteikumu 8.1. punktu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas, informējot Pārdevēju pa kontaktu sadaļā norādītajiem saziņas līdzekļiem, norādot atgriežamās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu.

8.3. Atgriežot preci, pircējam ir jānosūta ierakstīts sūtījums. Reģistrētais sūtījuma numurs ir jānorāda Pārdevējam pa e-pastu ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc nosūtīšanas.

8.4. Atgrieztās kvalitatīvās vai nomaināmās preces izmaksas sedz pircējs. Atgriežot kvalitatīvu preci, Pircējam tiek atgriezta tikai par preci samaksātā naudas summa. Piegādes izmaksas pircējam netiek atmaksātas.

8.5. Atgriežot bojātu preci, Pārdevējs apņemas bojāto preci aizstāt ar līdzīgu preci vai atgriezt Pircējam naudu.

8.6. Atgriežot preci pircējam, ir jāievēro šādi nosacījumi:

8.6.1. atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, akurātā iepakojumā;

8.6.2. precei jābūt Pircēja nebojātai;

8.6.3. precei jābūt nelietotai, nezaudējot savu komerciālo izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēsta aizsargplēve u.c.) (šī pozīcija neattiecas uz defektīvas preces atgriešanu);

8.6.4. atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;

8.6.5. atgriežot preci, nepieciešams uzrādīt tās iegādes dokumentu.

8.7. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro 8.6.punktā noteikto atgriešanas kārtību.

8.8. Atgriežot nepareizo saņemto preci, Pārdevējs apņemas to aizstāt ar nepieciešamo preci. Ja vajadzīgās preces nav pieejamas, Pircējam tiks atmaksāta visa nauda (par precēm un faktiskajiem sūtīšanas izdevumiem).

8.9. Ja Pircējs atgriež ar atlaidi iegādāto preci, tiek atmaksāta samaksātā summa par preci ar spēkā esošo atlaidi.

8.10. Gadījumā, ja Pārdevēja rīcībā nav nomaiņai piemērotu preču, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, neskaitot piegādes cenu.

 1. Pircēja un pārdevēja atbildība.

9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs neatbild par sekām un iegūst tiesības prasīt atlīdzību par Pircējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.

9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu.

9.3. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja e-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieslēgusies izmantojot veikalā reģistrēto e-pastu un izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

9.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir atrodamas saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu e-pastiem, tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuztur, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.

9.6. Zaudējumu gadījumā vainīgā Puse atlīdzina zaudējumus otrai Pusei.

 1. Mārketings un informācija.

10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt dažādas akcijas interneta veikalā.

10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju noteikumus, kā arī atcelt tos. Jebkuras akciju nosacījumu izmaiņas vai atcelšana ir spēkā tikai iepriekš, t.i., no to izpildes brīža.

10.3. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta pa Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītajiem saziņas līdzekļiem.

10.4. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta uz Pārdevēja interneta veikala sadaļā “Kontakti” norādīto tālruni un e-pasta adresi.

10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus dēļ tīkla pieslēguma vai e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīkla traucējumiem.

 1. Nobeiguma noteikumi.

11.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un tiesību aktiem.

11.2. UAB PROFESSIONAL GROUP ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt Noteikumus, paziņojot par to interneta veikalā www.balticdealer.eu

11.3. Noteikumu papildinājumi un grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t.i., no dienas, kad tie ievietoti interneta veikala sistēmā.

11.4. Ja Pircējs nepiekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai, Pircējam ir tiesības no tās atteikties rakstiski pa e-pastu info@balticdealer.eu ar nosacījumu, ka Pircējs neizmanto interneta veikala pakalpojumus.

11.5. Ja pēc Noteikumu papildināšanas vai grozīšanas Pircējs turpina izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt jaunajai redakcijai.

11.6. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šo noteikumu izpildi, tiek risināti sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.