Elektriniai

Showing all 28 results

 • Aukšto slėgio plovimo įrenginys OERTZEN E 200-16, 230 bar,16 l/min, 400 V

  3,872.00
 • Aukšto slėgio plovimo įrenginys OERTZEN E 200-23, 160 bar, 23 l/min 400 V

 • Aukšto slėgio plovimo įrenginys OERTZEN 314 Profi 140 bar 230 V

 • Aukšto slėgio plovimo įrenginys OERTZEN E 1000, 1000 bar, 400 V

 • Aukšto slėgio plovimo įrenginys OERTZEN E 1700, 1700 bar, 400 V

 • Aukšto slėgio plovimo įrenginys OERTZEN E 1800, 1800 bar, 400 V

 • Aukšto slėgio plovimo įrenginys OERTZEN E 240 , 230 bar , 400 V

 • Aukšto slėgio plovimo įrenginys OERTZEN E 320, 310 bar , 400 V

 • Aukšto slėgio plovimo įrenginys OERTZEN E 334 , 210 bar, 400 V

 • Aukšto slėgio plovimo įrenginys OERTZEN E 400, 385 bar, 400 V

 • Aukšto slėgio plovimo įrenginys OERTZEN E 500-17, 500 bar, 400 V

 • Aukšto slėgio plovimo įrenginys OERTZEN E 500-30, 500 bar, 400 V

 • Mazzoni K5000 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys 21 l/min, 200 bar

  3,037.10
 • Mazzoni K6000 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys 30 l/min, 200 bar

  3,660.25
 • Mazzoni K7000 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys 40 l/min, 150 bar

  4,428.60
 • Mazzoni K8000 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys 15 l/min, 400 bar

  4,658.50
 • Mazzoni K9000 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys 18 l/min, 300 bar

  4,023.25
 • Mazzoni KC3005 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys, 10 l/min, 150 bar

  1,706.10
 • Mazzoni KC4005 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys, 15 l/min, 200 bar

  1,978.35
 • Mazzoni KC5000 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys, 21 l/min, 200 bar

  2,843.50
 • Mazzoni KC5050 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys, 25 l/min, 200 bar

  3,242.80
 • Mazzoni KC6000 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys, 30 l/min, 200 bar

  3,533.20
 • Mazzoni KM300 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys, 10 l/min, 150 bar

  1,445.95
 • Mazzoni KM350 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys, 13 l/min, 160 bar

  1,470.15
 • Mazzoni KM400 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys, 15 l/min, 200 bar

  1,627.45
 • Mazzoni KXS15/500 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys 15 l/min, 500 bar

  7,405.20
 • Mazzoni KXS21/500 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys 21 l/min, 500 bar

  8,899.55
 • Mazzoni KXS43/190 aukšto slėgio šalto vandens plovimo įrenginys 43 l/min, 190 bar

  7,770.62